سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان - پلن 1

حافظه ۲۰ گیگابایت، سی پی یو ۱ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۵۱۲ مگابایت DDR4
دیتا سنتر OVH آلمان, ترافیک ماهیانه ۵۰۰ گیگابایت,
حافظه SSD, آدرس IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ،لینوکس

سرور مجازی آلمان - پلن 2

حافظه ۴۰ گیگابایت، سی پی یو ۱ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۱ گیگابایت DDR4
دیتا سنتر OVH آلمان, ترافیک ۱ ترابایت
حافظه SSD, آدرس IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ، ویندوز / لینوکس

سرور مجازی آلمان - پلن 3

حافظه ۸۰ گیگابایت، سی پی یو ۲ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۲ گیگابایت DDR4
دیتا سنتر OVH آلمان, ترافیک ۲ ترابایت ماهیانه
حافظه SSD, آدرس IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ، ویندوز / لینوکس

سرور مجازی آلمان - پلن 4

حافظه ۱۲۰ گیگابایت، سی پی یو ۲ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۴ گیگابایت DDR4
دیتا سنتر OVH آلمان, ترافیک ۴ ترابایت
حافظه SSD, آدرس IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ، ویندوز / لینوکس

سرور مجازی آلمان - پلن 5

حافظه ۱۶۰ گیگابایت، سی پی یو ۴ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۸ گیگابایت DDR4
دیتا سنتر OVH آلمان, ترافیک ۶ ترابایت ماهیانه
حافظه SSD, آدرس IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ، ویندوز / لینوکس

سرور مجازی آلمان - پلن 6

حافظه ۲۰۰ گیگابایت، سی پی یو ۴ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۱۶ گیگابایت DDR4
دیتا سنتر OVH آلمان, ترافیک ۸ ترابایت ماهیانه
حافظه SSD, آدرس IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ، ویندوز / لینوکس