سرور مجازی اقتصادی ایران

سرور مجازی اقتصادی ایران - پلن ۱

هارد ۲۰ گیگابایت SSD
سی پی یو ۱ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۱۰۲۴ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۱۰ مگابیت
( ۵ مگابیت دانلود - ۵ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لینوکس

سرور مجازی اقتصادی ایران - پلن ۲

هارد ۳۰ گیگابایت SSD
سی پی یو ۲ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۲۰۴۸ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۲۰ مگابیت
( ۱۰ مگابیت دانلود - ۱۰ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لینوکس

سرور مجازی اقتصادی ایران - پلن ۳

هارد ۳۰ گیگابایت SSD
سی پی یو ۲ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۲۰۴۸ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۳۰مگابیت
( ۱۵ مگابیت دانلود - ۱۵ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لینوکس