سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران - پلن 1

حافظه ۱۵ گیگابایت SSD، سی پی یو ۱ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۵۱۲ مگابایت DDR4
دیتا سنتر پارس آنلاین, ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت,
IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ،لینوکس

سرور مجازی ایران - پلن 2

حافظه ۲۵ گیگابایت SSD، سی پی یو ۱ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۵۱۲ مگابایت DDR4
دیتا سنتر پارس آنلاین, ترافیک ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت,
IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ،لینوکس

سرور مجازی ایران - پلن 3

حافظه ۴۰ گیگابایت SSD، سی پی یو ۱ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۱ گیگابایت DDR4
دیتا سنتر پارس آنلاین, ترافیک ماهیانه ۳۰۰ گیگابایت,
IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ،لینوکس

سرور مجازی ایران - پلن 4

حافظه ۶۰ گیگابایت SSD، سی پی یو ۲ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۲ گیگابایت DDR4
دیتا سنتر پارس آنلاین, ترافیک ماهیانه ۵۰۰ گیگابایت,
IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ، ویندوز / لینوکس

سرور مجازی ایران - پلن 5

حافظه ۸۰ گیگابایت SSD، سی پی یو ۲ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۲ گیگابایت DDR4
دیتا سنتر پارس آنلاین, ترافیک ماهیانه نامحدود,
IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ، ویندوز / لینوکس

سرور مجازی ایران - پلن 6

حافظه ۱۰۰ گیگابایت SSD، سی پی یو ۳ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۳ گیگابایت DDR4
دیتا سنتر پارس آنلاین, ترافیک ماهیانه نامحدود,
IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ، ویندوز / لینوکس

سرور مجازی ایران - پلن 7

حافظه ۱۵۰ گیگابایت SSD، سی پی یو ۳ هسته ۲ گیگاهرتزی، رم ۳ گیگابایت DDR4
دیتا سنتر پارس آنلاین, ترافیک ماهیانه نامحدود,
IP اختصاصی, پورت شبکه 1Gbps ، ویندوز / لینوکس