نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 1

حافظه ۱ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت نامحدود،
ترافیک ۱۰ گیگابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه 126.000 هزار تومان
۱ سال 226.000 هزار تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 2

حافظه ۲ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت نامحدود،
ترافیک ۲۰ گیگابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه 145.000 تومان
۱ سال 261.000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 3

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت نامحدود،
ترافیک ۵۰ گیگابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه 198.000 تومان
۱ سال 356.000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 4

حافظه ۱۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت نامحدود،
ترافیک ۱ ترابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه 297.000 هزار تومان
۱ سال 535.000 هزار تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 5

حافظه ۲۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۸۰،
ترافیک ۲ ترابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه 595.000 تومان
۱ سال 1.190.000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 6

حافظه ۵۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت نامحدود،
ترافیک ۵ ترابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه 990.000 تومان
۱ سال 1.872.000 تومان