نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 1

حافظه ۱ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۵،
ترافیک ۱۰ گیگابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 2

حافظه ۲ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۱۰،
ترافیک ۲۰ گیگابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 3

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۳۰،
ترافیک ۵۰ گیگابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 4

حافظه ۱۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۵۰،
ترافیک ۱ ترابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 5

حافظه ۲۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۸۰،
ترافیک ۲ ترابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلن 6

حافظه ۵۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۱۰۰،
ترافیک ۵ ترابایت،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل Plesk
لینوکس
دیتا سنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال