هاست ویندوز ایران Plesk

هاست ویندوز ایران - پلن 1

حافظه ۱ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل ویندوز، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۱ ماه 45.000 تومان
۳ ماه 130.000 تومان
۱ سال 500.000 تومان

هاست ویندوز ایران - پلن 2

حافظه 2 گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل ویندوز، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۱ ماه 60.000 تومان
۳ ماه 175.000 تومان
۱ سال 650.000 تومان

هاست ویندوز ایران - پلن 3

حافظه 5 گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل ویندوز، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۱ ماه 75.000 تومان
۳ ماه 215.000 تومان
۱ سال 850.000 تومان

هاست ویندوز ایران - پلن 4

حافظه 10 گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل ویندوز، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۱ ماه 115.000 تومان
۳ ماه 330.000 تومان
۱ سال 1.300.000 تومان

هاست ویندوز ایران - پلن 4 به همراه Addon

حافظه 10 گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل ویندوز، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۱ ماه 130.000 تومان
۳ ماه 350.000 تومان
۱ سال 1.450.000 تومان

هاست ویندوز ایران - پلن 5

حافظه 20 گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل ویندوز، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۱ ماه 205.000 تومان
۳ ماه 600.000 تومان
۱ سال 2.250.000 تومان

هاست ویندوز ایران - پلن 5 به همراه Addon

حافظه 20 گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل ویندوز، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۱ ماه 205.000 تومان
۳ ماه 600.000 تومان
۱ سال 2.250.000 تومان