هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران - پلن ۱

۵ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
DNS اختصاصی رایگان
SSL رایگان
ارائه کنترل‌پنل cPanel

800,000 تومان
Monthly
90,000 Setup Fee
Order Now
هاست لینوکس ایران - پلن ۲

۱۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
DNS اختصاصی رایگان
SSL رایگان
ارائه کنترل‌پنل cPanel

1,400,000 تومان
Monthly
90,000 Setup Fee
Order Now