هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران - پلن ۱

۵ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
DNS اختصاصی رایگان
SSL رایگان
ارائه کنترل‌پنل cPanel

هاست لینوکس ایران - پلن ۲

۱۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
DNS اختصاصی رایگان
SSL رایگان
ارائه کنترل‌پنل cPanel