هاست لینوکس فرانسه

هاست لینوکس فرانسه - پلن 1

حافظه ۱۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه ۱،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت cPanel،
ترافیک نامحدود،
OVH فرانسه
۶ ماه
۱ سال
۲ سال

هاست لینوکس فرانسه - پلن 1 به همراه Addon

حافظه ۱۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه ۱،
تعداد دامنه alias نامحدود،
1 دامنه addon
سیستم عامل لینوکس، مدیریت cPanel،
ترافیک نامحدود،
OVH فرانسه
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست لینوکس فرانسه - پلن 2

حافظه ۲۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه ۵،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت cPanel،
ترافیک نامحدود،
OVH فرانسه
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست لینوکس فرانسه - پلن 3

حافظه ۵۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه ۱۰،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت cPanel،
ترافیک نامحدود،
OVH فرانسه
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست لینوکس فرانسه - پلن 4

حافظه ۱ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت cPanel،
ترافیک نامحدود،
OVH فرانسه
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست لینوکس فرانسه - پلن 4 به همراه Addon

حافظه ۱ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
1 addon
سیستم عامل لینوکس، مدیریت cPanel،
ترافیک نامحدود،
OVH فرانسه
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست لینوکس فرانسه - پلن 5

حافظه ۲ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت cPanel،
ترافیک نامحدود،
OVH فرانسه
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست لینوکس فرانسه - پلن 6

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت cPanel،
ترافیک نامحدود،
OVH فرانسه
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست لینوکس فرانسه - پلن 6 به همراه Addon

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت cPanel،
یک دامین addon
ترافیک نامحدود،
OVH فرانسه
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست لینوکس فرانسه - پلن 6 به همراه Addon

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت cPanel،
یک دامین addon
ترافیک نامحدود،
OVH فرانسه
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال