نمایندگی هاست لینوکس فرانسه

نمایندگی هاست لینوکس فرانسه - پلن 1

حافظه ۳ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۲۰،
ایمیل ۶۰ عدد،
ترافیک نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل cPanel
لینوکس
دیتا سنتر OVH
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست لینوکس فرانسه - پلن 2

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۳۰،
ایمیل ۱۵۰ عدد،
ترافیک نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل cPanel
لینوکس
دیتاسنتر OVH
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست لینوکس فرانسه - پلن 3

حافظه ۱۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۵۰،
ایمیل نامحدود،
ترافیک نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل cPanel
لینوکس
دیتاسنتر OVH
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست لینوکس فرانسه - پلن 4

حافظه ۲۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۸۰،
ایمیل نامحدود،
ترافیک نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل cPanel
لینوکس
دیتاسنتر OVH
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست لینوکس فرانسه - پلن 5

حافظه ۵۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۱۰۰،
ایمیل نامحدود،
ترافیک نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
کنترل پنل cPanel
لینوکس
دیتاسنتر OVH
۶ ماه
۱ سال