هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران - پلن 1

حافظه ۱۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه ۱،
ترافیک ۱ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال
۲ سال

هاست لینوکس ایران - پلن ویژه

حافظه 50 گیگابایت SSD،
تعداد دامنه 2، تعداد سابدامنه 2،
ترافیک ۱ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال
۲ سال

هاست لینوکس ایران - پلن 2

حافظه ۲۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه ۵،
ترافیک ۲ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال
۲ سال

هاست لینوکس ایران - پلن 3

حافظه ۵۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه ۱۰،
ترافیک ۵ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال
۲ سال

هاست لینوکس ایران - پلن 4

حافظه ۱ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک ۱۰ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال
۲ سال

هاست لینوکس ایران - پلن 5

حافظه ۲ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک ۲۰ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال
۲ سال

هاست لینوکس ایران - پلن 6

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک ۵۰ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه
۱ سال
۲ سال