هاست لینوکس ایران Cpanel

هاست لینوکس ایران - پلن 1

حافظه ۱۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Cpanel،
دیتاسنتر ابریشو ، لایزر ، فناپ ، آسیاتک
۱ سال 50.000 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 2

حافظه ۲۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Cpanel،
دیتاسنتر ابریشو ، لایزر ، فناپ ، آسیاتک
۳ ماه 30.000 تومان
۱ سال 100.000 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 3

حافظه ۵۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Cpanel،
دیتاسنتر ابریشو ، لایزر ، فناپ ، آسیاتک
۱ ماه 25.000 تومان
۳ ماه 65.000 تومان
۱ سال 250.000 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 4

حافظه ۱ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Cpanel،
دیتاسنتر ابریشو ، لایزر ، فناپ ، آسیاتک
۱ ماه 45.000 تومان
۳ ماه 130.000 تومان
۱ سال 500.000 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 5

حافظه ۲ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Cpanel،
دیتاسنتر ابریشو ، لایزر ، فناپ ، آسیاتک
۱ ماه 60.000 تومان
۳ ماه 175.000 تومان
۱ سال 650.000 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 6

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Cpanel،
دیتاسنتر ابریشو ، لایزر ، فناپ ، آسیاتک
۱ ماه 75.000 تومان
۳ ماه 215.000 تومان
۱ سال 850.000 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 6 به همراه Addon

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Cpanel،
دیتاسنتر ابریشو ، لایزر ، فناپ ، آسیاتک
۱ ماه 90.000 تومان
۳ ماه 235.000 تومان
۱ سال 865.000 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 7

حافظه 20 گیگابایت SSD،
تعداد دامنه نامحدود، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک نامحدود،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Cpanel،
دیتاسنتر ابریشو ، لایزر ، فناپ ، آسیاتک
۱ ماه 205.000 تومان
۳ ماه 600.000 تومان
۱ سال 2.250.000 تومان