هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران - پلن 1

حافظه ۱۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه ۱،
ترافیک ۱ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه 19.200 تومان
۱ سال 37.200 تومان
۲ سال 67.200 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 2

حافظه ۲۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه ۵،
ترافیک ۲ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه 25.200 تومان
۱ سال 48.000 تومان
۲ سال 84.600 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 3

حافظه ۵۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه ۱۰،
ترافیک ۵ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه 42.000 تومان
۱ سال 82.800 تومان
۲ سال 150.000 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 4

حافظه ۱ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک ۱۰ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه 74.400 تومان
۱ سال 142.800 تومان
۲ سال 258.000 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 5

حافظه ۲ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک ۲۰ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه 102.000 تومان
۱ سال 190.800 تومان
۲ سال 357.600 تومان

هاست لینوکس ایران - پلن 6

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱، تعداد سابدامنه نامحدود،
ترافیک ۵۰ گیگابایت،
تعداد دامنه alias نامحدود،
سیستم عامل لینوکس، مدیریت Plesk،
دیتاسنتر پارس آنلاین
۶ ماه 150.000 تومان
۱ سال 276.000 تومان
۲ سال 504.000 تومان