اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبان فنی

سوال در رابطه با سرور میکروتیک | سرور مجازی | هاست و دامنه می باشد.

 واحد مالی

در رابطه با سرویس های خریداری شده و یا نارضایتی سرویس های خریداری شده میتوانیم جهت عودت به واحد مالی ارجاع دهیم.